SUNNAH-SUNNAH YANG TERLUPAKAN

sunnah yang dilupakan

Rosululloh  diutus untuk menyucikan jiwa manusia dari pekatnya kotoran jahiliyah yang melekat dan juga untuk membingkai ulang puing-puing hati, yang sebelumnya bagaikan sarang laba-laba kebatilan. Lalu beliau menyinarinya dengan sinar Islam dan mengentaskannya dari bawah timbunan kebatilan. Jiwa manusia pun kokoh, sehat seperti sediakala, mengamalkan apa saja yang diketahuinya baik perkara-perkara wajib maupun yang sunnah. […]

ABDURROHMAN BIN AUF “Hartawan yang Dermawan”

abdurrahman bin auf

ABDURROHMAN BIN AUF  “Hartawan yang Dermawan” Kali ini kita akan berkisah tentang seorang sahabat yang termasuk pertama-tama masuk Islam, ia salah satu dari sepuluh sahabat yang telah dijamin masuk surga, ia juga sahabat yang terkenal kaya raya, dermawan, dan gemar berinfak dengan hartanya di jalan Alloh . Kira-kira siapa? ya, benar.., sahabat tersebut yaitu Abdurohman […]