YAYASAN MUTIARA SURGA

Islam adalah agama yang sempurna. Ia Mengatur semua sendi kehidupan. Salah satunya ritual peribadatan yang berfungsi menopang dan menegakan sendi ekonomi masyarakat adalah zakat.

Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir dan rakus. Zakat membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Zakat menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat rerkait dengannya. Zakat membatasi pembangkangan Kekayaan

di tangan orang-orang kaya dan para pedagang agar harta tidak beredar di kalangan tertentu, atau hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Marilah kita merenungkan ayat al-Qur’an dan hadits nabawa yang mengabarkan kepada kita betapa dahsyatnya adzab bagi siapa saja yang tidak membayar zakat.

Diantaranya Seebagai berikut:

  1. Harta simpanan bari para penahan zakan akan dipanaskan, lalu dibakarkan ke dahi, lambung dan punggung mereka.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman :

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka ( lalu dikatakan) kepada mereka: ” Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang(akibat dari) apa yang kalian simpan.”

 

 

Leave a Reply